Održavanje higijene poslovnih objekata se danas u velikoj meri oslanja na informacione tehnologije. Invekta je među prvima u facility management-u prepoznala ovaj potencijal i razvila sistem kompjuterskog monitoringa rada na terenu.

Ova softverska solucija nam omogućava da pratimo učinak naših zaposlenih u objektu klijenta i zalihe repromaterijala i da predupredimo probleme.

Održavanje higijene poslovnih objekata – Kako tehnologija olakšava posao?

Za kvalitetno održavanje higijene radnog prostora, neophodno je obezbediti obučene i iskusne higijeničare, ali i mašine i druga sanitarna sredstva. Softversko upravljanje, kao vrhunac facility mendžmenta, stavlja fokus na sve bitne aspekte:

 • brzinu radnog procesa;
 • kvalitet ispunjenih zadataka;
 • kontrolu potrošnje materijala;
 • rashode.

Budući da svojim klijentima pružamo mogućnost besplatne instalacije facility softvera u njihovom biznis-objektu, oni takođe imaju uvid u proces našeg rada. Zahvaljujući tome, ostvaruje se veoma značajna dobit: nalogodavac u samo dva klika dobija kontrolu nad poslom koji nam je poverio. Istovremeno gradeći poverenje u našu organizaciju.

Šta savremene tehnologije praktično znače u angažmanu naših zaposlenih?

S obzirom na to da neprestano radimo na unapređenju usluga koje pružamo, svi naši zaposleni imaju instaliranu aplikaciju koja im pomaže u organizaciji i ispunjenju obaveza.

Jednostavnom prijavom na mobilnom telefonu i skeniranjem QR-koda, oni se čekiraju kada dolaze na radno mesto i kada sa njega odlaze. Po stupanju na radno mesto, putem aplikacije dobijaju precizan spisak radnih zadataka, raspoređenih po prostorijama u poslovnom objektu.

održavanje higijene poslovnih objekata

Foto: Invekta

Potom taj spisak čuvaju u svom mobilnom telefonu. Po završetku svakog od zadataka, radnik ga štriklira kao završen. Zatim naš softver evidentira celokupno zaduženje i u dosije radnika pohranjuje finalne informacije.

Ove aktivnosti znače da u svakom momentu možemo proveriti koji je radnik bio na datom mestu, koje poslove je radio, kojim kvalitetom i u kom hronološkom okviru. Na ovaj način, u realnom vremenu nadziremo sve radne procese i možemo izvršiti reviziju ukoliko je potrebno.

Prednost ove tehnološke inovacije se ogleda u dostizanju maksimalne efikasnosti i uštede resursa (vremena, radne snage, potrošnog materijala).

Koje usluge potpadaju pod održavanje poslovnih objekata koje Invekta obezbeđuje? 

Invekta je na ovim prostorima jedna od vodećih firmi iz domena facility management-a zahvaljujući:

 • širokom rasponu usluga;
 • mreži od preko 400 zaposlenih;
 • poslovanju na celoj teritoriji Republike Srbije;
 • najsavremenijem softveru za upravljanje održavanjem firmi;
 • najmodernijim profesionalnim mašinama;
 • velikom broju klijenata (više od 500).

facility usluge koje pružamo spadaju:

 • održavanje higijene poslovnih objekata (redovno i generalno);
 • tehničko održavanje;
 • obezbeđenje;
 • softverski menadžment;
 • usluge podrške;
 • održavanje zelenila;
 • zimska služba;
 • papirna konfekcija.

Sve ove servisne radnje se modifikuju prema potrebama i budžetu klijenta, tako da mogu biti ponuđene pojedinačno ili integrisano.