Politika privatnosti

Početna 5 Politika privatnosti

Molimo korisnike sajta da pažljivo pročitaju Politiku privatnosti kako bi razumeli način na koji kompanija Invekta prikuplja, koristi i obrađuje njihove lične podatke.

U ovom dokumentu su sadržana osnovna načela, mehanizmi zaštite privatnosti korisnikâ, način provere i pristupanja unetim informacijama o ličnosti, obaveštenje o mogućnostima njihove korekcije ili uklanjanja sa sajta, kao i o kontroli koja se sprovodi nad primenom Politike privatnosti.

Politika privatnosti se odnosi na:

  • sva lica koja pristupaju sajtu invekta.rs;
  • korisnike koji šalju Upit za ponudu;
  • kandidate koji konkurišu za radne pozicije u kompaniji Invekta putem strane Posao;
  • posetioce sajta koji se prijavljuju za obaveštenja putem mejla (newsletter).

Podaci o ličnosti će:

  • se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“). Zakonita obrada je obrada koja se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada;
  • se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
  • biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
  • biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“);
  • se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);
  • se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

Saglasnost

Korišćenjem sajta invekta.rs, korisnik pristaje na uslove Politike privatnosti. Kompanija Invekta zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove Politike privatnosti, o čemu korisnik biva blagovremeno obavešten putem prijavljene imejl-adrese.

Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva.

Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka iz stava 1. ovog člana pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Invekta će preduzeti razumne mere u cilju utvrđivanja da li je pristanak dao roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, uzimajući u obzir dostupne tehnologije.

Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Vrsta i količina podataka koje invekta.rs prima i čuva zavisi od načina na koji se sajt koristi. Većini strana se može pristupiti bez otkrivanja ličnog identiteta ili bilo kog drugog podatka o ličnosti.

Lični podaci koje korisnik svojevoljno ostavi na sajtu invekta.rs čuvaju se u strogoj tajnosti i ne prosleđuju se trećim licima. Koriste se samo u svrhe za koje su preuzeti ili, ako je potrebno, radi usaglašavanja sa zakonskim regulativama i revizijama.

Obaveštavamo posetioce da naši mrežni serveri prikupljaju i anonimna prijavljivanja na sajtu kako bi nas snabdeli korisnim informacijama za unapređenje korisničkog iskustva (metapodaci).

To uključuje datum i vreme pristupa sajtu invekta.rs, demografske podatke (zemlja, grad, pol i starost korisnika), nazive posećenih strana, vreme zadržavanja na pojedinačnim stranama, količinu prenetih (preuzetih i ostavljenih) podataka, status prenosa, IP-adresu korisnika, evidenciju broja poseta, naziv veb-pretraživača, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača, odnosno uređaj i izvor sa kog se pristupilo sajtu (veb pretraživač, društvene mreže, direktna pretraga).

Za više informacija, pogledati niže navedenu Izjavu o korišćenju kolačića.

Ukoliko korisnik ima prigovor u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka, može ga poslati na imejl-adresu office@invekta.rs.

Prigovor može uputiti i nadležnim organima – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, office@poverenik.rs) i nadležnom sudu.

Prijava za posao

Svi podaci kandidata za posao (uključujući i priložene dokumente) pohranjuju se u arhivi kompanije Invekta u svrhu selekcije aplikanata u skladu sa otvorenim radnim pozicijama i onima koje trenutno nisu aktuelne, a za koje se korisnik dobrovoljno unapred prijavio.

Podaci o kandidatima se čuvaju i obrađuju radi stupanja u kontakt sa aplikantom povodom intervjua, odnosno potencijalnog zaposlenja u kompaniji Invekta.

Spoljni linkovi

Obaveštavamo posetioce da sajt invekta.rs sadrži veze ka drugim Internet stranicama (Meta, YouTube, Google i dr.), čija se politika privatnosti i prikupljanje informacija o posetiocima mogu razlikovati od politike privatnosti Invekte.

Kompanija Invekta ne snosi zakonsku ili bilo koju drugu odgovornost za podatke koje pohranjuju druge Internet stranice.

Državni organi

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik br. 87/2018), kompanija Invekta lične podatke posetilaca sajta može proslediti državnim organima, zakonodavnim i izvršnim (koji sprovode zakonske, podzakonske akte i propise), kao i pravnim službama.

Opoziv saglasnosti

Korisnici sajta u bilo kom trenutku pisanim putem mogu zatražiti uvid u svoje lične podatke, opozvati saglasnost za njihovo prikupljanje i obradu, te zahtevati njihovo permanentno ili privremeno brisanje.
 

Izjava o korišćenju kolačića (eng. cookies)

Korisnik sajta može prihvatiti ili odbiti ponuđene kolačiće (standardne datoteke koje prikupljaju manje količine podataka kako bi korisničko iskustvo bilo poboljšano).

Kompanija Invekta kolačiće koristi i za prikupljanje opštih statističkih informacija (datum i vreme pristupa sajtu invekta.rs, demografske podatke – zemlja, grad, pol i starost korisnika, nazive posećenih strana, vreme zadržavanja na pojedinačnim stranama, količinu prenetih – preuzetih i ostavljenih podataka, status prenosa, IP-adresu korisnika, evidenciju broja poseta, naziv veb-pretraživača, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača, odnosno uređaj i izvor sa kog se pristupilo sajtu – veb pretraživač, društvene mreže, direktna pretraga) ne bi li unapredila sajt.

Ukoliko posetilac pristane na njih, daje automatsku saglasnost za prepoznavanje uređaja sa kog pretražuje sajt invekta.rs i pamćenje parametara njegovih pretraga na sajtu.

U slučaju odbijanja, korisnik ograničava funkcionalnost sajta i neke strane mu se možda neće prikazivati na pravi način.

Bezbednost podataka

Lične podatke korisnika sajta, kompanija Invekta čuva u kontrolisanom i bezbednom okruženju, preduzimajući sve neophodne mere kako bi zaštitila informacije od neovlašćenog pristupa, upotrebe, objavljivanja, prosleđivanja i gubitka.

Međutim, i pored sveg nastojanja da zaštitimo lične informacije korisnika sajta invekta.rs, ne možemo garantovati apsolutnu sigurnost s obzirom na javni pristup Internetu kao mediju.
 

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.