Održavanje higijene

Početna 5 Održavanje higijene

Održavanje higijene komercijalne zgrade od ključne je važnosti za svako preduzeće. Zbog toga bi ovaj zadatak trebalo poveriti pouzdanoj kompaniji sa velikim iskustvom, adekvatnim brojem zaposlenih i zavidnim referencama.

Invekta pruža profesionalnu uslugu korporativnog čišćenja.

Sa mrežom od preko 400 radnika, širom Republike Srbije pravovremeno delujemo i ispunjavamo dogovorene zadatke u poslovnim objektima svih tipova, veličina i delatnosti.

Na taj način postižemo primarni cilj: činimo radni prostor klijenata perfektno čistim, zdravim i bezbednim za rad.

Održati visok nivo čistoće u poslovnom okruženju može se ponekad činiti kao vrlo zahtevan i gotovo nemoguć posao. Kancelarije, čekaonice i hodnici, proizvodne hale, trpezarijske i toaletne prostorije obično su veoma prometna mesta. Stoga im je neophodno svakodnevno čišćenje i dezinfekcija.

Određeni segmenti održavanja higijene se ponekad preklapaju sa radnim vremenom kompanije sa kojom sarađujemo. Međutim, uz dobru organizaciju i planiranje, naši higijeničari postaju gotovo neprimetni. Tako ne ometaju poslovnu rutinu zgrade u kojoj su angažovani.
Dakle, zajedničkim naporima, usaglašenim rasporedom i dobrom kolaboracijom, dolazi se do efikasnih rezultata.

Edukacija zaposlenih za održavanje higijene je naša dugoročna misija

Pri čišćenju poslovnih prostora, nije važno jedino postići vizuelnu čistoću i urednost – prioritet mora biti higijenska ispravnost.

Dezinfekciju, odnosno dekontaminaciju kontaktnih površina, vršimo proverenim sredstvima, bezbednim za ljude, životinje i biljke.

Na osnovu pažljive selekcije, valjane obuke i permanentnog ulaganja u edukaciju našeg higijeničarskog osoblja, ostvarujemo visok stepen organizacije i ispunjavanja zadataka po najvišim evropskim standardima. Zbog toga kvalitet usluge čišćenja zadovoljava najstrože higijenske kriterijume u svim segmentima: od kancelarijskog nameštaja i opreme do površina u zajedničkim prostorijama.

Profesionalnost, poštovanje rokova i visok kvalitet usluge preduslovi su uspeha svake firme, pa i Invekte.

„Dobar glas daleko se čuje, rđav još dalje“, kaže narodna poslovica. Upravo nju na umu treba imati pri vođenju posla. Uspeh jedne kompanije se dugoročno gradi i potrebno je mnogo zalaganja i odgovornih poteza kako bi se stiglo do pozitivnih preporuka.

Budući da poslujemo u digitalnoj eri, sve informacije o nekoj firmi dostupne su putem samo jednog klika. I kada se odlučujemo na saradnju, jedna od presudnih tačaka za odabir kompanije jesu reference, odnosno iskustva klijenata. A, Invekta uživa ugled među više od pet stotina klijenata!

Dobre impresije nesumnjivo ostavljaju i naši zaposleni, njihova poslovnost i predusretljivost, ali i čistoća poslovnih prostorija.

Zbog svega navedenog, mnoge kompanije nam poveravaju održavanje higijene njihovih objekata.

U širokom dijapazonu naših usluga, na prvom mestu se nalazi dnevno (redovno) čišćenje, potom periodično, mesečno, polugodišnje i godišnje. Generalno čišćenje svih prostorija takođe ulazi u naš delokrug i čest je zahtev mnogih naših klijenata.

Za koju god vrstu higijenskog održavanja da se klijent odluči, može biti uveren da će dobiti uslugu koja ispunjava najviše postulate čistoće.

Zahvaljujući dobroj organizaciji rada i delegiranju zadataka, obučenim izvršiocima i neprestanoj superviziji, istakli smo se kao izuzetno profesionalna kompanija. Koja poštuje rokove i pruža usluge najvišeg kvaliteta.

Upotrebom najsavremenijih mašina i proverenih potrošnih sredstava za rad, te s usmerenjem permanentne pažnje na stručnost našeg osoblja, spremni smo da prihvatimo najzahtevnije i najkompleksnije poslove bilo gde u Srbiji.

odrzavanje_higijene

Softversko upravljanje – Visoka tehnologija u Invekta facility management-u

Tehnološka inovacija po kojoj smo posebno poznati jeste softversko upravljanje održavanjem higijene. Ovaj softver za facility usluge značajno olakšava monitoring svih procesa rada i zaposlenih tokom pružanja usluga klijentu. Na taj način, kompletiramo servisne zadatke i klijentu pružamo transparentno rešenje za praćenje rada i troškova.

Rešenja po meri za održavanje higijene

Na inicijalnom razgovoru, predstavnici kompanije kojoj su potrebne naše usluge održavanja higijene najpre izlažu svoje potrebe. Potom nas detaljnije informišu o delatnosti svoje firme, obimu poslovanja, broju radnih objekata i njihovoj teritorijalnoj distribuciji.

Uz sagledavanje navedenih aspekata, objektivnog stanja na terenu i uvažavanje raspoloživog budžeta klijenta, izrađujemo predlog rešenja za održavanje higijene. U dogovoru sa naručiocem posla, nacrt dalje elaboriramo i kreiramo definitivan program po njegovoj meri i preferencijama. Ovaj program se, u skladu sa promenama u poslovanju i željama klijenta, može modifikovati.

Primenom inovativnog softvera za održavanje higijene, najvišim stepenom pruženih usluga i profesionalnim pristupom svakom klijentu ponaosob, uživamo renome kompanije od poverenja već skoro dvadeset godina.
odrzavanje_higijene_d-scaled

Upravljanje otpadom

Svrsishodnost upravljanja otpadom, kao integralnim delom održavanja higijene, ogleda se prevashodno u zaštiti životne okoline i zdravlja ljudi. Budući važan element profilakse prirodne sredine i biodiverziteta, krajnji cilj upravljanja otpadom je minimizacija stvaranja otpada, kao i generisanje i reciklaža postojećeg.

S obzirom na to da svako preduzeće, ma kojom delatnošću se bavilo, proizvodi neku vrstu otpada, važno je da što pre preduzme mere za njegovo pravilno zbrinjavanje. Jer, posledice stvaranja deponija u radnom okruženju mogu biti veoma opasne: kontaminacija zemljišta i vode za piće, te infekcije i drugi zdravstveni problemi.

U krugu fabrika i drugih poslovnih objekata svojih klijenata, Invekta odgovorno razvrstava različite vrste čvrstog otpada: komunalni (institucionalni i komercijalni) i specijalni (građevinski, industrijski i medicinski).

Na koji način to postižemo?

Integrisano rešenje naprednog sortiranja komercijalnih i industrijskih nusproizvoda, koje dugi niz godina obezbeđujemo, implicira sledeće etape:

  • upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja, odnosno biosfera uopšte;
  • otklanjanje opasnosti od štetnog dejstva otpadnih materija na ljude i okolinu;
  • sortiranje otpadnih materija;
  • sanaciju deponije oko poslovnog objekta;
  • razvijanje svesti o važnosti upravljanja otpadom.

Bilo da vam je u krugu fabrike / ustanove potrebno sortiranje smeća (papira, plastike i stakla) ili zbrinjavanje opasnog otpada (industrijskog, medicinskog i dr.), Invekta može odgovoriti na svaki vaš zahtev.

Zahvaljujući resursima, savremenim tehnologijama i dobrom strateškom planiranju, ponudićemo vam ekonomski i ekološki najefikasniji projekat.

Pružićemo vam uslugu najvišeg kvaliteta, a po meri vašeg biznisa.

 

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.