Strateška uloga i osnovni cilj bezbednosti je nesmetano i efikasno funkcionisanje, obezbeđivanje maksimalne bezbednosti i zaštita lica, imovine i poslovanja, razvoj optimalne strategije upravljanja rizikom u cilju minimizacije moguće štete.

Pod uslugama poslova obezbeđenja podrazumevaju se sledeće vrste usluga:
– Planiranje, organizacija i realizacija poslova fizičko tehničkog obezbeđenja objekata i lica naručioca posla.
– Poslovi tehničkog obezbeđenja koji obuhvataju rukovanje tehničkom opremom kod naručioca posla i to sistem video nadzora, alarmni sistem, kontrola pristupa, sistemi veze i rampe, a u cilju obavljanja ugovorenih poslova.
– Podrška poslovima zaštite od požara ljudi i imovine u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i drugim važećim propisima iz oblasti zaštite od požara i Planom zaštite od požara važećim na lokaciji naručioca posla.

Invekta će imenovati lice, iz reda svojih zaposlenih, koji će vršiti nadzor nad obavljanjem poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja i lice koje će vršiti nadzor nad obavljanjem poslova podrške poslovima zaštite od požara.

Prilikom angažovanja naše kompanije na poslovima obezbeđenja, obavezujemo se da:
– Izradimo elaborat u kome će se precizirati i razraditi taktika službe i gde će se definisati specifični zahtevi naručioca posla.
– Da ćemo vrši periodičnu proveru posebnih psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti lica angažovanih za rad na ugovorenim poslovima i proveru neosuđivanosti i to najmanje jednom godišnje.
– Da ćemo angažovanim licima po ovom ugovoru obezbedi uniforme i akreditaciju, a radi lakšeg raspoznavanja i identifikovanja.