Obezbeđenje

Početna 5 Obezbeđenje

Obezbeđenje poslovnih objekata može biti dvojako:

 • fizičko;
 • tehničko-tehnološko.

Primarni cilj obezbeđenja preduzeća je omogućavanje sigurnog okruženja za nesmetano i efikasno odvijanje radnih procesa, uz maksimalnu zaštitu zaposlenih i imovine.

Strategija obezbeđenja prostorija u kojima se vrši neka delatnost podrazumeva detaljan plan upravljanja rizikom od eventualne štete.

Osnovni ciljevi ove strategije su:

 • onemogućavanje neovlašćenog pristupa određenim područjima i drugih incidenata koji ugrožavaju bezbednost;
 • predupređenje sabotaže opreme i ukupne imovine;
 • sprečavanje krađe opreme, repromaterijala i(li) poverljivih podataka;
 • podsticanje opreza i opšte svesti o bezbednosti.

Zašto je sigurnost radnog objekta važna?

Uz obezbeđenje svih uslova za kontinuirano i efikasno obavljanje posla, poštovanje parametara bezbednosti je dobar potez kako bi informacije i fizička imovina bili zaštićeni od oštećenja, gubitka ili krađe. Naročito ako su poslovni objekti klijenta distribuirani na više lokacija.

Uz to, procedura obezbeđenja poslovnih centara podrazumeva i zaštitu najznačajnijeg faktora, a to su život i zdravlje zaposlenih.

Ukoliko se radnici osećaju zaštićeno i sigurno, njihova produktivnost će biti veća i ostanak u firmi dugoročan. To za preduzeće znači smanjenje troškova koje izuskuje postupak regrutacije i obuka novopridošlih radnika.

Važno je pomenuti da, angažovanjem profesionalne kompanije za poslove svih tipova obezbeđenja, poslodavac dobija višestruke beneficije. A, sve se one mogu sumirati u finalnu – ekonomično i pametno poslovanje, odnosno smanjenje rashoda.

Koje vrste obezbeđenja pruža kompanije Invekta?

Skoro dve dekade, Invekta posluje na celoj teritoriji Republike Srbije. Tokom ovog dugog vremenskog razdoblja, u ime stotina preduzeća, ispunila je brojne servisne zadatke iz delokruga facility management-a. Uključujući i obezbeđenje.

Fizičko-tehničko i tehnološko obezbeđenje biznis-objekata koje sprovodimo, odvija se u skladu sa visokim bezbednosnim standardima. Sve ove vrste obezbeđenja podrazumevaju izradu sledećeg dokumentovanog plana:

 • elaboraciju operativne procedure, organizovanje i realizaciju posla;
 • poslove tehničkog obezbeđenja, koji obuhvataju rukovanje tehničkom opremom klijenta (sistemom video-nadzora, alarmnim sistemom, mehanizmima kontrole pristupa, sistemima veze i rampe, kontrolu posetilaca i održavanje evidencije, kao i kontrolu opreme / inventara);
 • podršku poslovima zaštite od požara ljudi i imovine (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i drugim važećim propisima iz oblasti zaštite od požara i Planom zaštite od požara važećim na lokaciji naručioca posla).
obezbeđenje invekta 2

Da bi svi ovi zadaci bili ostvareni profesionalno, efikasno i pravovremeno, Invekta iz reda svojih zaposlenih imenuje lice odgovorno za monitoring obezbeđenja (službenika i prostorija). Isto tako, za nadgledanje podrške programu zaštite od požara imenujemo nadležnog.

Implementacijom najmodernijeg softvera, Invekta je prva na tržištu koja može dosledno pratiti procese rada. Uz to, i čuvati sve podatke koji se tiču upravljanja biznisom klijenata. A, bezbedonosni sistem svakako spada u taj delokrug.

Obezbeđenje poslovnih objekata – Naše obaveze u pogledu pružanja ove usluge

Prilikom zaključenja Ugovora o poslovnoj saradnji, Invekta se obavezuje na:

 • izradu detaljnog akcionog plana, sa razradom taktike službe obezbeđenja i definisanim specifičnim zahtevima naručioca posla;
 • testiranje komandnih, kontrolnih i komunikacionih parametara u objektu;
 • angažovanje edukovanih lica koja su prošla specijalnu bezbednosnu obuku;
 • vršenje periodične provere posebnih psihofizičkih i zdravstvenih kompetencija angažovanih lica, kao i proveru neosuđivanosti, i to najmanje jednom godišnje;
 • dostupnost i brz odgovor našeg bezbednosnog tima 24 / 7;
 • obezbeđenje uniformi i biometrijskih akreditacija zaposlenima na poslovima obezbeđenja radi lakše identifikacije i prepoznavanja.
obezbeđenje invekta 3

Plan obezbeđenja objekta i zaposlenih, kao i procenu rizika na osnovu novih bezbednosnih pretnji, moguće je ažurirati i modifikovati. Prema potrebama klijenata, to se može činiti na godišnjem nivou ili ranije.

Takođe, obavezna je i pravovremena revizija sistema kontrole pristupa. Ovaj postupak se mora sprovoditi kako bi ažurnost fizičkih i elektronskih bezbednosnih odredaba bila osigurana i usklađena sa važećim zakonima Republike Srbije.

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.