O nama

Početna 5 O nama

DOBRODOŠLI U INVEKTU!

Tradicija koja uspešno traje dve decenije!

Već dvadeset godina, kompanija Invekta je specijalizovana za pružanje stručnih i visoko kvalitetnih usluga u domenu facility management-a. Naš sistem rada oslobađa klijente svake brige vezane za održavanje njihovih poslovnih objekata.

Sa preko 400 zaposlenih, u mogućnosti smo da u svakom trenutku odgovorimo na bilo koju potrebu i zahtev naših klijenata na teritoriji Republike Srbije.

Iz širokog spektra solucija, koji pokriva svaki aspekt upravljanja poslovnim prostorima, klijent može odabrati pojedinačne ili integrisane usluge.

o nama invekta 1

Integrisana rešenja podrazumevaju kombinaciju i objedinjavanje više usluga. U tom slučaju, jedna oblast usluga je stožer drugih. U međusobnoj korelaciji, facility usluge obezbeđuju efikasnost u radu preduzeća i optimizaciju troškova.

Facilities management, kao skup različitih vrsta brige o biznis-objektima, od koristi je svim poslovnim sistemima – kompanijama koje žele da njihov radni prostor bude u besprekornom stanju.

U naš delokrug ulaze sledeće vrste usluga:

o nama invekta 3
 • evidencija rizika
 • aktivnosti održavanja (uključujući rezervne delove)
 • regularno dnevno održavanje i monitoring opreme u objektu
 • optimizacija opreme
o nama invekta 5
 • fizičko-tehničko obezbeđenje objekata i lica
 • sistem video-nadzora
 • alarmni sistem
 • kontrola pristupa
 • sistemi veze i rampe
o nama invekta 4
 • praćenje procesa rada u kratkom vremenskom roku
 • simplifikacija i delegiranje radnih zadataka
 • upravljanje rizikom
 • planiranje i praćenje budžeta i prodaje
 • identifikovanje potreba za resursima
 • dodavanje novih poslovnih opcija i dr.
o nama invekta 6
 • čišćenje
 • dezinfekcija
 • postkovid dezinfekcija
Profesionalni odnos prema poverenim obavezama, ekspertiza i veliko iskustvo radnih timova Invekte garancija su da će klijentu biti pružene usluge vrhunskog kvaliteta.

Naši strateški i operativni planovi su u službi što efikasnijeg upravljanja objektima, u kojima će biti obezbeđen čist, zdrav i siguran radni ambijent. Ostvarenje ovih ciljeva je od suštinskog značaja za obavljanje bilo kog posla, bez obzira na njegov tip i obim.

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.