Upravljanje otpadom

Početna 5 Upravljanje otpadom

Budimo odgovorni!

Odgovornost prema životnoj sredini je nešto na čemu se postavlja prioritet poslednjih godina kada su u pitanju sve kompanije. Najvažniji korak jeste svakako minimiziranje proizvodnje otpada. Čak i za male kompanije, svođenje proizvodnje otpada na nulu je skoro pa nemoguće te iz tog razloga bi trebalo postaviti ekološki prihvatljive potrebe, odnosno odgovorno upravljati otpadom. Na usluzi smo svim klijentima za usluge upravljanja otpadom kako bismo osigurali da se sav otpad koji se generiše bude zbrinut na siguran i efikasan način doprinoseći zdravijoj životnoj sredini.

Cilj ove usluge je da se obezbede i osiguraju uslovi za:
• upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina
• prevenciju nastajanja otpada, posebno razvojem čistijih tehnologija i racionalnim korišćenjem prirodnih bogatstava, kao i otklanjanje opasnosti od njegovog štetnog dejstva na zdravlje ljudi i životnu sredinu
• ponovno korišćenje i reciklažu otpada, izdvajanje sekundarnih sirovina iz otpada i korišćenje otpada kao energenta
• sanaciju neuređenih odlagališta otpada
• praćenje stanja postojećeg odlagališta otpada
• razvijanje svesti o upravljanju otpadom

Način upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:
• zagađenja voda, vazduha i zemljišta
• opasnosti po biljni i životinjski svet
• opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara
• negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti
• nivoa buke i neprijatnih mirisa

upravljanje_otpadom_txt

Bilo da tražite usluge reciklaže papira, recikliranje plastike, opasnog otpada ili staklenih boca, imamo resurse i mogućnosti da vam pomognemo. Naša rešenja su usmerena prema pružanju jedinstvenih, po meri i zahtevima svakog klijenta zasebno te možete biti sigurni da smo ekološki najpovoljnija opcija za sve vaše potrebe za odlaganjem smeća. Međusobno poverenje, saradnja, lojalnost i pouzdanost kao i naša potpuna transparentnost i kvalitet usluga obezbediće vam dugoročnog partnera.

Ko radi, taj i – prlja!

A, mi smo svuda gde se radi.
Naši klijenti to potvrđuju.