Čišćenje solarnih panela na fabrikama, halama i na poslovnim zgradama uopšte obavezno je ako se želi postići njihova maksimalna energetska efikasnost. Mnoge kompanije u Srbiji su prepoznale potencijal ploča za konvertovanje sunčevog zračenja u električnu energiju....

opširnije