Čišćenje hala, skladišta i magacina, kao specijalizovanih prostora za čuvanje robe, mašina, opreme i materijala, moralo bi se sprovoditi u vremenskim intervalima koje nalažu namena i veličina samog prostora. Ali, i predmeta u njemu smeštenih. To konkretno znači da će...

opširnije