HVAC sistem

Početna 5 Kategorija: HVAC sistem
Šta je HVAC sistem i zašto je bitno da uvek radi kao sat? 5 (1)

Šta je HVAC sistem i zašto je bitno da uvek radi kao sat? 5 (1)

HVAC sistem je naziv preuzet iz engleskog jezika i akronim je višečlanog izraza Heating, Ventilation and Air Conditioning. U prevodu: sistem grejanja, ventilacije i hlađenja (klimatizacije). S obzirom na to da u srpskom jeziku ne postoji jedinstveni, domaći naziv za...

opširnije